Opłaty za zajęcie pasa drogowego w inwestycjach telekomunikacyjnych 2017-08-07

Jaka jest geneza problemu opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych? Jak te opłaty wpływają na decyzje biznesowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i koszty po stronie abonentów – obywateli? Czy polityka władz samorządowych może ograniczać budowę sieci szerokopasmowych i podłączanie szkół do internetu?

Skomentuj!