14,88 Mb/s to średnia szybkość Internetu w Polsce 2017-08-08


Firma Cable.co.uk opracowała światowy ranking szybkości łączy Internetowych. Polska zajęła 35 miejsce (na 189).

Skomentuj!