Plecak za doładowanie w Plusie 2017-08-16


Klienci ofert na kartę i MIX-a w sieci Plus mogą otrzymać darmowy plecak za doładowanie kwotą minimum 50 zł.

Skomentuj!