SMS – ostrzega, informuje i może uratować ludzkie życie 2017-08-16

Letnie miesiące to czas ekstremalnych i bardzo niebezpiecznych zdarzeń pogodowych takich jak burze, nawałnice czy powodzie. Niestety, choć takie zdarzenia mają już cykliczny charakter, bo doświadczamy ich przecież co roku, wciąż nie wypracowaliśmy rozwiązania skutecznego powiadamiania ludności przed zagrożeniem. Rozwiązaniem mogłyby być powiadomienia SMS.

Skomentuj!