Jacek Niewęgłowski z Play o rynku telekomunikacyjnym w Polsce 2017-08-18

Dostęp do stacjonarnego internetu ma w Polsce tylko 30 proc. konsumentów. Zaledwie co piąty konsument może korzystać ze zintegrowanej oferty dotyczącej usług komórkowych i stacjonarnych – mówi Jacek Niewęgłowski, członek zarządu ds. strategii Play.

Skomentuj!