Play w II kw. 2017 r. miał 14,484 mln kart SIM 2017-08-22

Play Communications w drugim kwartale 2017 roku miał 39 mln zł zysku netto wobec 39,2 mln zł zysku przed rokiem. Operator na koniec czerwca miał 14,484 mln kart SIM, z tego 12,195 mln kart generujących przychody. Baza klientów Play zwiększyła się o 15,5 proc. rdr. – podała spółka w komunikacie.

Skomentuj!