Grupa CD Projekt z niższymi przychodami i zyskiem, pierwsza dywidenda w historii spółki 2017-09-07

W I półroczu 2017 roku Grupa CD Projekt zanotowała niższe rok do roku przychody oraz zysk netto, który osiągnął poziom ponad 118,6 miliona złotych. W maju po raz pierwszy w swojej historii spółka wypłaciła dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 101 mln zł.

Skomentuj!