Kara dla Telekomunikacji Cyfrowej za podszywanie się pod innego operatora 2017-09-07

UOKiK wydał decyzję dotyczącą Telekomunikacji Cyfrowej. Jej przedstawiciele niezgodnie z prawdą twierdzą, że reprezentują dotychczasowego operatora – w istocie dostawcę usług telekomunikacyjnych konsumenta. Nałożona kara wyniosła prawie 500 tys. zł.

Skomentuj!