Holograficzny ekran w smartfonie RED Hydrogen One wreszcie mniej tajemniczy 2017-09-08

Dowiedzieliśmy się, że wykorzystany zostanie tutaj holograficzny wyświetlacz przygotowany przez Leia Inc.

Skomentuj!