Edukacja + SMS = pozytywne rozwiązanie. 160 znaków na tak 2017-09-12

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania nie tylko dla uczniów, a za chwilę również i studentów, ale także dla wszystkich placówek oświatowych. Wszystkie placówki oświatowe, bez względu na szczebel, potrzebują szybkiego i skutecznego narzędzia usprawniającego kontakt, które pozwoli natychmiast dotrzeć do odbiorców. Doskonałym sposobem realizacji tego celu może być SMS.

Skomentuj!