GUS: telekomunikacja A.D.2016 – spadek liczby abonentów, wzrost połączeń telekomunikacyjnych 2017-09-15

W telefonii ruchomej liczba abonentów wg stanu na koniec 2016 r. wynosiła 54,8 mln i była o 2,6% mniejsza niż w końcu 2015 r. (liczba abonentów wzrosła – o 10,8% a liczba użytkowników obniżyła się o 17,1%. Mimo, że w 2016 r. nastąpił spadek liczby abonentów, łączny czas trwania połączeń telefonicznych w ruchu krajowym wzrósł o 6,4% w porównaniu do 2015 r – wynika z raportu GUS Poczta i telekomunikacja – wyniki działalności w 2016 r.

Skomentuj!