Qumak dostawcą sprzętu IT dla Rządu 2017-09-16

Firma Qumak podpisała dwuletnią umowę ramową na dostarczenie sprzętu IT dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Umowę zawarto z pięcioma wykonawcami, do których zamawiający będzie wysyłał szczegółowe zapytania o dostarczenie sprzętu. Złożona przez Qumak oferta opiewa na kwotę 34,2 mln zł netto.

Skomentuj!