Projekt rozporządzenia ws. swobodnego przepływu danych nieosobowych przyjęty przez CISPE 2017-09-20

CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), koalicja zrzeszająca dostawców infrastruktury chmurowej w Europie, uznała projekt rozporządzenia dotyczącego swobodnego przepływu danych nieosobowych, czyli informacji niepozwalających na identyfikację, za “znaczący krok naprzód dla europejskiej branży cloud computingu”.

Skomentuj!