Pakiet danych za doładowanie kartą Mastercard w Play 2017-10-13


Osoby korzystające z cyklicznego doładowania numeru na kartę w sieci Play za pomocą karty Mastercard mogą liczyć na dodatkowe pakiety danych.

Skomentuj!