Moralność ważniejsza od pieniędzy przy zgłaszaniu złych praktyk przez pracowników biurowych 2017-10-19

74% pracowników biurowych sektora MŚP w Polsce przyznaje, że nie miałoby skrupułów, aby zgłosić niewłaściwą praktykę biznesową w swoim miejscu pracy, z czego 9% już kiedyś to zrobiło. Jednocześnie, świadomość nielegalnych lub nieetycznych praktyk biznesowych w aktualnym miejscu zatrudnienia deklaruje 22% pracowników – wynika z badania Opinium.

Skomentuj!