Wyniki Netii po 3Q2017 2017-10-26


W III kwartale Grupa Netia uzyskała 356 mln przychodów, co oznacza 2,3% spadek w ujęciu rocznym. Zysk netto wyniósł 14,5 mln zł i był niższy o 3,8% niż przed rokiem.

Skomentuj!