Wyniki LG po 3Q2017 2017-10-26


W III kwartale LG zanotował wzrosty w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 w niemal każdym segmencie.

Skomentuj!