BCC: konieczne dalsze prace nad rozporządzeniem ePrivacy 2017-10-26

W czwartek, 26 października odbędzie się głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim nad projektem rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (ePrivacy). Również w czwartek, 26 października, BCC weźmie udział w spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Cyfryzacji poświęconym ePrivacy.

Skomentuj!