Wyniki UPC Polska po 3Q2017 2017-11-02


Na koniec III kwartału 2017 roku z usług UPC korzystało 1,426 mln klientów, którzy posiadali 2,958 mln usług.

Skomentuj!