UOKiK krytykuje operatorów elekomunikacyjnych za nadpłaty 2017-11-07

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tzw. wystąpieniach miękkich sprawdził, jak czterej najwięksi operatorzy telekomunikacyjni rozliczają nadpłaty po zakończeniu umowy.

Skomentuj!