DIF2017 – polski akcent, czyli Buzzwordy w ekonomii XXIw 2017-11-11

Społeczeństwo cyfrowe, mając łatwy dostęp do informacji i przegląd większości możliwych punktów widzenia skupia się na grupie sobie podobnych. Do niedawna Stephen Hawking twierdził, że cywilizacja ma jakieś tysiąc lat istnienia przed sobą. W tym roku poprawił się, że 100.

Skomentuj!