HomTom HT50 z akumulatorem 5500 mAh 2017-11-14


CK Mediator wprowadza na polski rynek smartfon HomTom HT50 z bardzo pojemnym akumulatorem 5500 mAh.

Skomentuj!