Wyniki Grupy OEX po 3Q2017 – ponad 5 mln zysku 2017-11-21


Grupa OEX zakończyła III kwartał 2017 roku skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 144,3 mln zł i wypracowała zysk netto w wysokości 5,18 mln zł.

Skomentuj!