Wyniki Grupy Eurotel po 3Q2017 2017-11-22


Skonsolidowane przychody Grupy Eurotel na koniec września 2017 r. wyniosły 232,1 mln zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 8,7 mln zł.

Skomentuj!