Integrated Solutions (Orange) i Microsoft dla sektora publicznego 2017-12-03

Analitycy dostrzegają ożywienie na rynku zamówień publicznych. Tendencje te potwierdza firma Integrated Solutions, która wygrała m.in. dwa postępowania przetargowe administracji publicznej na dostarczanie technologii Microsoft.

Skomentuj!