Integrated Solutions: Andrzej Zając za Mariusza Chochołka prezesem, Mariusz Chudy i Marcin Dżoga członkami zarządu 2017-12-08

Andrzej Zając objął funkcję prezesa firmy Integrated Solutions (należącej do grupy kapitałowej Orange Polska). Do zarządu spółki powołani zostali Mariusz Chudy i Marcin Dżoga.

Skomentuj!