Netia: zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej 2017-12-12


Zarząd Netii poinformował dzisiaj o zmianach personalnych we władzach spółki. Członkami zarządu zostali Krzysztof Adaszewski i Andrzej Abramczuk.

Skomentuj!