Od 1 stycznia rozliczenia opłat za częstotliwości będą prostsze 2017-12-29

Uproszczenie rozliczeń opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwością polega na ustanowieniu obowiązku uiszczenia opłaty rocznej w ratach kwartalnych „z dołu”, a nie „z góry” – jak to ma miejsce obecnie. Wysokość opłat za częstotliwości dla radia cyfrowego – bez zmian.

Skomentuj!