SAS wraz z PIIT ułatwi polskim firmom wykorzystanie analityki 2018-01-04

Skomplikowane przepisy i brak wzorców, na których firmy mogłyby oprzeć swoje działania, utrudniają polskim przedsiębiorstwom wykorzystanie analityki. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, lider analityki biznesowej, firma SAS wstąpiła w szeregi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ramach współpracy SAS chce promować na polskim rynku innowacyjność analityki oraz aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu prawa pozwalającego na popularyzację tej klasy rozwiązań informatycznych.

Skomentuj!