3D-Secure w PlusBanku 2018-01-10


Od 09.01.2018 r. Klienci PlusBanku mogą korzystać z usługi 3D-Secure, która zapewnia dodatkowe zabezpieczenie płatności kartą w Internecie.

Skomentuj!