RODO wymusi aneksowanie większości umów 2018-01-11


Administrator danych osobowych, który przekazuje je do przetwarzania jakiemuś podmiotowi (procesorowi), musi mieć z nim zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Skomentuj!