Odpis aktualizacyjny w wysokości 150,7 mln zł obciąży wyniki Netii za 2017 rok 2018-01-24

Netia szacuje, że może ująć w sprawozdaniu jednostkowym za rok 2017 odpis aktualizujący wartość niefinansowych aktywów w wysokości 150,7 mln zł.

Skomentuj!