Łukasz Tomasik inwestorem Movie Games, firma wyceniona na 100 mln złotych 2018-01-25

Movie Games rozpoczyna współpracę z domem maklerskim Navigator, której celem jest realizacja planu upublicznienia spółki w 2018 roku. Do grona akcjonariuszy dołączył prywatny inwestor – Łukasz Tomasik. W toku transakcji jej wycenę ustalono na 100 mln złotych.

Skomentuj!