PKO BP zdobył dane biometryczne 8 tys. klientów. Zebrano 200 tys. próbek 2018-01-30

Dane biometryczne 8 tys. klientów PKO BP i 200 tys. próbek uzyskano podczas testowania rozwiązania, które umożliwia weryfikację tożsamości osób przy pomocy ich cech osobniczych. Analizowany jest układ naczyń krwionośnych dłoni, kształt twarzy, głos i sposób składania podpisu.

Skomentuj!