Ericsson – wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2017 2018-01-31

Nie znaleźliśmy filmów

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2017

  • Sprzedaż spadła o -12%. Sprzedaż skorygowana o porównywalne jednostki i waluty spadła o -7% r / r, zgodnie z oczekiwaniami częściowo z powodu niskiej sprzedaży LTE w Chinach.
  • Zgodnie z wcześniejszym komunikatem, dokonano odpisu aktywów dokonano, z ostatecznym wpływem -14,5 mld SEK. Ponadto rezerwy i korekty projektów klienta wyniosły -3,2 mld SEK. Koszty restrukturyzacji wyniosły -2,4 (-4,6) mld SEK.
  • Marża brutto wyniosła 21,0% (26,1%). Skorygowana marża brutto wzrosła do 29,9% (29,4%) dzięki wzroście marży brutto w sektorze Networks.
  • Marża brutto w sektorze Networks była stabilna w QoQ, dzieki większej sprzedaży oprogramowania i wzrostu marży sprzętu. Sukces 5G-ready portfolio był kontynuowany z kilkoma nowymi kontraktami.
  • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł -19,8 mld SEK (-0,3). Skorygowany zysk operacyjny spadł do 0,4 (4,4) mld SEK ze względu na niższą sprzedaż i wyższe koszty operacyjne. Wyższa amortyzacja niż kapitalizacja kosztów rozwoju i wyższe uznanie niż odroczenie kosztów sprzętu miały negatywny wpływ -1,4 (0,8) mld SEK.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 11,2 mld SEK (19,4). Wolne środki pieniężne wyniosły 10,1 mld SEK (14,3).

KLUCZOWE INFORMACJE (PEŁNY ROK 2017)

  • ZaraportowanA sprzedaż spadła o -10%, spadek dotyczy wszystkich segmentów. Sprzedaż skorygowana o porównywalne jednostki i waluty spadła o -10%.
  • Przychody z licencjonowania IPR wyniosły 7,9 SEK (10,0). Podstawą obecnego portfolio kontraktów licencyjnych na IPR jest około 7 mld SEK.
  • Zysk z działalności operacyjnej spadł do -38,1 mld SEK (6,3), głównie z powodu odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw i dostosowań projektów klientów.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 9,6 mld SEK (14,0). Wolne środki pieniężne wyniosły 5,1 mld SEK (0,3). Stan środków pieniężnych netto na koniec roku wyniósł 34,7 mld SEK (31,2).

Zarząd zaproponuje dywidendę za rok 2017 w wysokości 1,00 SEK (1,00) za akcję.

SEK (w miliardach)Q4
2017
Q4
2016
Zmiana (RDR)Q3 2017Zmiana (RDR)Pełny rok 2017Pełny rok 2016
sprzedaż netto57.265.2-12%47.820%201.3222.6
Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek-7%17%-10%-10%
Marża brutto21.0%26.1%25.4%22.1%29.8%
Zysk operacyjny-19.8-0.3-4.8-38.16.3
Marża operacyjna-34.5%-0.4%-10.0%-18.9%2.8%
Zysk netto-18.9-1.6-4.3-35.11.9
Zysk rozwodniony na SEK-5.68-0.48-1.34-10.610.52
EPS (non-IFRS), SEK-1.190.62-0.55116%-3.992.66
Cash flow z działalności operacyjnej11.219.4-43%0.09.614.0
Przypływy pieniężne netto na koniec okresu34.731.211%24.144%34.731.2

Zobacz pełny raport finansowy.

źródło: Ericsson

 

The post Ericsson – wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2017 appeared first on Portal telekomunikacyjny Telix.pl.

Skomentuj!