Nowy szef regionu i plany marki Honor 2018-02-06


Kim Jin został mianowany na stanowisko szefa Regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz Państw Nordyckich marki Honor.

Skomentuj!