Automatyczna blokada usług SMS Premium trafia do prac w Sejmie 2018-02-07

Sejm rozpoczyna prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacją ustawy prawo telekomunikacyjne. Zapewni ona m.in. lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z SMS-ami Premium. Usprawni też system ostrzegania o możliwych zagrożeniach, takich jak np. możliwe klęski żywiołowe.

Skomentuj!