Paszport zamiast Dowodu osobistego – w Play już można 2018-02-15


Podczas podpisywania umowy z operatorem fioletowej sieci można się posłużyć Paszportem na takich samych prawach, jak Dowodem osobistym.

Skomentuj!