Wyniki UPC Polska po 4Q2017 2018-02-15


Na koniec IV kwartału 2017 roku z oferty UPC korzystało 1,435 mln klientów, którzy posiadali 2,982 mln usług.

Skomentuj!