UPC Polska będzie mieć nowego szefa 2018-02-16


Robert Redeleanu obejmie od 1 kwietnia 2018 roku stanowisko CEO UPC Polska. Zastąpi na tym stanowisku Fransa-Willema de Kloet, który odchodzi z firmy z końcem marca bieżącego roku.

Skomentuj!