Orange – uważaj na link do płatności z SMS-a! 2018-02-16


Klienci Orange otrzymują SMS-y z informacją o konieczności spłaty zadłużenia. Wiadomości są fałszywe.

Skomentuj!