Play zmienia sposób rozliczania Wi-Fi Calling 2018-02-23


Play zmienia regulamin i rozliczenia połączeń w ramach usługi Wi-Fi Calling. Połączenia za granicą będą płatne.

Skomentuj!