PKO BP wdraża technologię blockchain. Na początek do weryfikacji dokumentów 2018-03-28

PKO Bank Polski zawarł umowę ze startupem Coinfirm, twórcą platformy blockchain Trudatum. Testy potwierdziły możliwości integracji  tej technologii z istniejącą infrastrukturą banku w wielu obszarach biznesowych, a pierwszym zastosowaniem Trudatum ma być weryfikacja autentyczności dokumentów bankowych.

Skomentuj!