Polska firma w Londyńskim Punkcie Wymiany Ruchu (LINX) 2018-03-31

Londyński Punkt Wymiany Ruchu (ang. London Internet Exchange) jest jednym z największych punktów wymiany na świecie, łącząc ponad 770 usługodawców z 76 krajów świata. Obsługuje ruch internetowy o wolumenie ponad 3,85 terabitów na sekundę, a łącza uczestników punktu mają sumaryczną pojemność 20,8 terabitów na sekundę.

Artykuł Polska firma w Londyńskim Punkcie Wymiany Ruchu (LINX) pochodzi z serwisu Portal telekomunikacyjny Telix.pl.

Skomentuj!