Netia wzywa akcjonariuszy do pokrycia straty spółki za 2017 rok 2018-04-17


Zarząd Netii wystosował do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia spółki wniosek w sprawie pokrycia straty powstałej w 2017 roku.

Skomentuj!