Apple zapłaci Irlandii 13 mld euro zaległych podatków 2018-04-25

Koncern Apple zgodził się zapłacić Irlandii kwotę 13 mld euro zaległych podatków wynikających z nieuprawnionych ulg przyznanych tej firmie przez irlandzkie władze. Pieniądze zostaną wpłacone w transzach na specjalne konto depozytowe, z którego będą uwolnione po wydaniu wyroku przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Skomentuj!