Co drugi program w polskich firmach to pirat 2018-04-25


48% używanego przez polskie firmy oprogramowania jest wykorzystywane nielegalnie, bez odpowiednich licencji. W przypadku audytu firma może zostać obciążona karami finansowymi, które mogą być liczone w milionach złotych.

Skomentuj!