Twitter zaleca zmianę hasła 2018-05-04


Błąd w mechanizmach Twittera spowodował, że część haseł była przechowywana w wewnętrznych dziennikach w formie niezamaskowanej.

Skomentuj!