Zmiany w składzie Zarządu Netii 2018-05-18

Netia informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. Pani Katarzyna Iwuć złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Generalnego. Rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, Dyrektora ds. Techniki złożył Pan Stefan Radzimiński. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Pytla do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Artykuł Zmiany w składzie Zarządu Netii pochodzi z serwisu Portal telekomunikacyjny Telix.pl.

Skomentuj!