Orange dla firm: e-umowy na wybrane usługi 2018-05-28


Stali klienci biznesowi mogą zawrzeć umowę na usługi Biznes Pakiet Fiber, Biznes Pakiet i Dostęp do Internetu DSL za pośrednictwem strony internetowej i telefonu komórkowego. Będzie możliwość zdalnej weryfikacji i/lub wskazania poprawek do naniesienia w dokumencie, co pozwoli – według operatora pomarańczowej sieci – skrócić o połowę czas instalacji usług.

Skomentuj!